Brána ke sbírkám Ústeckého kraje Brána ke sbírkám
Ústeckého kraje


aktuální počet sbírkových předmětů: 1934

Černobílá struktura

Autor: SÝKORA Zdeněk (autor)
Instituce: Galerie Benedikta Rejta v Lounech, p. o.
Sbírka: Malířství, kresba a grafika
Materiál: Plátno (plátno)
Technika: olej
Rozměr: v=99,7cm; s=99,9cm; vr=101,6cm; sr=101,7cm; hr=2,5cm
Geografie:
   Místo vzniku: Louny

Datace: 1964
Inventární číslo: OG0075

Do rastru dělícího plátno na čtverce cca 10x10 cm je do každého dílku vepsán kroužek nebo polokroužek o průměru 10 cm. Výplň kroužků a zbytku čtverce je barevně odlišena a vzniká tím struktura s různými variacemi postavení tvarů a barev v sousedních polohách. Jsou použity dvě barvy: černá a bílá, která opticky tvoří dojem, že předstupuje z tmavšího pozadí. Pod černou barvou je zblízka místy vidět slabě předkreslená linie rastru. Povrch plátna je hladký, barva je ve slabé jednolité vrstvě stříkaná podle šablony. V levé polovině plátna se jako u OG 3 objevují vlnovkovité útvary rozvinuté později v makrostrukturách. Obraz je variací na stejné téma jako OG 3. (Struktura vznikla programováním ve spolupráci s J. Blažkem. Jde o kombinatoriku vztahů a vzájemných poloh několika základních elementů odvozených z kruhu, volených tak, aby umožňovaly spojování do nových celků nebo naopak vzájemnou izolaci. Černobílá)

Součástí kolekce
Konstruktivní tendence

Související